MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1- Taraflar

1.1. Satıcı

Adı : RTP Medya Organizasyon Kurumsal Radyo Gıda Turizm Ve Kozmetik Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şti. 

Adresi: Yeşilyalı Sokak Liman Apt B Blok No: 6 Daire:5 Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL

Telefon: 0 212 263 09 00

Email : info@rtpmedya.com


 1.2. Alıcı

Adı–soyadı/TC.No:
 Adresi:
 Telefon:
 E-mail:


Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.rtpmedya.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen hizmetin satışı ve yayın verilmesi ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Radyo yayını hizmeti   https://rtpmedya.com/ sitesi üzerinden verilecektir. 

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler, kullanım koşulları ve ayıplı hizmetin iadesi hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında hizmet sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

https://rtpmedya.com/ sitesinde yer alan kullanım koşulları ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.Madde 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan hizmetin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi/kurum ile sözleşmeyi yapan kişi/kurum aynı olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ALICI kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ALICI kabul eder.

Alınan Hizmet/Hizmetler :

Adı , kodu : ; … adet

Toplam Satış Bedeli : …. –TL

Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

Telefon numarası :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :


Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir. 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. 

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.


Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. SATICI, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından firma sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz. 

5.3.Site üzerinden kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.


Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri 

6.1. ALICI, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. ALICI, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. ALICI, www.rtpmedya.com internet sitesinden SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve ayıplı hizmetin iadesi hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak ALICI, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, hizmet kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu site üzerindeki sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. ALICI, aldığı hizmeti iade etmek istemesi durumunda iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

Sipariş:

Satın alınan hizmetin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, aktif hale getirilmeden önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden yayın aktif hale getirilmez.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICI’ya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’ dan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) SATICI hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin verilemeyeceğinin anlaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda ALICI’ya eşit kalitede ve fiyatta başka bir hizmet verebilir ya hizmete engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal edilebilir.

Sözleşme konusu hizmetin teslim yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda ALICI’nın SATICI’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır. 

Ödeme:

http://www.rtpmedya.com/ ’de, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen ALICI’lara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir. 

ALICI kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Teslimat Prosedürü

Teslimat : 

Hizmet/hizmetlerin siparişi ve ödeme teyidi SATICI tarafından onaylandıktan sonra satın alınan yayın aktif hale getirilecek, ALICI'nın satın almış olduğu yayını aktif olarak kullanabileceğinin bilgisi ALICI’nın üyelik kayıt aşamasında belirtmiş olduğu mail   adresine gönderilecektir. Onay maili ALICI'ya gönderildikten sonra radyo yayını aktif olarak kullanmaya başlayabilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren 1saattir. ALICI'nın prodüksiyon pakedi satın alması durumunda 24 saat içerisinde yayında aktif hale getirilecektir.


Madde 9- Ayıplı Hizmetin İadesi 

Hizmetin ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise ALICI iki gün içinde durumu Satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse ALICI hizmeti teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda hizmetin ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde SATICI’ya ihbarla yükümlüdür. 

Diğer durumlarda, ALICI gözden geçirmeyi ve bildirimde bulunmayı ihmal ederse, satılanı kabul etmiş sayılır. Ancak, satılanda olağan bir gözden geçirmeyle ortaya çıkarılamayacak bir ayıp bulunması hâlinde, bu hüküm uygulanmaz. Bu tür bir ayıbın bulunduğu sonradan anlaşılırsa, hemen SATICI’ya bildirilmelidir; bildirilmezse satılan bu ayıpla birlikte kabul edilmiş sayılır.


Madde 10- Gizlilik

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede ve hizmet sözleşmesinde belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcı’ya bildirdiği bilgiler belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Bu bilgilerin korunması bakımından Gizlilik ve Güvenlik politikası geçerli olacaktır. 


Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır ve Bakırköy Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkili olacaktır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır. …/…/…